Liên Hệ

Trang liên hệ, đóng góp ý kiến, hỗ trợ chúng tôi xây dựng, bổ sung và cải thiện nội dung, kiến thức cho website thư viện phòng the. Tất cả mọi người có thể gửi yêu cầu, kiến nghị, chia sẻ mẹo phòng the cho chúng tôi qua các kênh liên hệ sau:

Số điện thoại:

Địa chỉ: 4/6 Đường 12, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM

Zalo:

Email: thuvienphongthe@gmail.com

Fanpage: